Carnegie Heldenfonds horloge Rotman

Het doel van het Carnegie Heldenfonds is het om “Menslievend, moedig gedrag stimuleren en waarderen” Vaak krijgt dit de vorm van een medaille die uitgereikt wordt aan burgers die dat menslievende en moedige gedrag laten zien. Daarnaast was er lange tijd de optie, met name voor jongeren om een andere vorm van waardering te krijgen. Vaak was dat, zoals ook in dit geval een horloge met passende inscriptie.

Het horloge waar het hier om gaat werd in 1941 uitgereikt aan R.AJ. Rotman te Deventer voor het redden van een drenkeling uit de IJssel die door deze stad stroomt. Het horloge is eerder gepubliceerd in het boek “Redders Beloond” van Hans van der Neut. Dat boek vormt ook de achtergrond van deze 2 foto’s van het horloge:

De moedige daad werd ook in de krant beschreven wat ik via Delpher kon achterhalen:

De heer Rotman is in 2014 overleden en heeft voor het bedrijf ICI / Huntsman in Rotterdam gewerkt kon ik via het bedrijfsblad Spreekbuis achterhalen. Verdere informatie over Rotman of over de geredde schippersjongen heb ik niet kunnen vinden. Mocht iemand meer informatie hebben hoor ik dat uiteraard graag!

GSS Raaf en de SS Mossel, hulpbetoon beloond 1917, KPM Stuurman Wichers

De aanschaf van een sigarettendoos met een interessante gravering is het begin van een kleine historische zoektocht. De uitkomst is hieronder te lezen….

Krantenbericht uit 1917 (via Delpher)

Het Gouvernements Stoom Schip Raaf was in 1917 al een oudje. Het was oorspronkelijk in 1875 in Amsterdam te water gelaten. Op 28/29 januari 1917 maakt het schip water, de machinekamer komt ook onder water te staan waardoor het schip praktisch stuurloos is. Dit alle vindt plaats nabij het kleine eilandje Tanakeke in de omgeving van Celebes in het toenmalige Nederlands Indië. Twee vaartuigen die te hulp komen weten het schip vlot te trekken op een zandbank en de bemanning kan gered worden. Hier is de SS Mossel er een van. De Mossel is een stoomschip van de KPM (Koninklijke Pakketvaart Maatschappij – zij onderhielden zowel een soort veerdienst als logistieke service tussen de eilanden van Indonesië). De heer Ponsen is de kapitein en de heer Wichers is de stuurman van het schip.

Nadat het schip gestrand is wordt een poging gedaan het te redden. De machinekamer wordt leeggepompt en de machines worden weer opgestart door de minimale bemanning die naar het schip teruggebracht is. Alles lijkt te lukken en de SS Mossel en de Mataram zijn hierbij betrokken en proberen de Raaf vlot te trekken van de zandbank. Hierbij gaat het alsnog mis. Het GSS Raaf vergaat definitief en de bemanning is wederom te water. Allen worden gered op de Mossel waarbij het zoeklicht van de Mataram hulp biedt bij het uivoeren hiervan. Zelfs de scheepshond en kat worden naar de Mossel overgebracht.

Zowel de kapitein als de stuurman van de SS Mossel van de KPM worden hiervoor nadien (augustus) beloond. Ponsen de kapitein krijgt een gouden zakhorloge en Wichers de stuurman krijgt een verguld zilveren sigarettenkoker aangeboden door de regering!

Krantenbericht uit 1917 (via Delpher)

Meer dan 100 jaar na dato komt de sigarettenkoker van Wichers, in de oorspronkelijke doos in mijn collectie. De doos is geleverd aan de regering door Van Arcken & Co, de bekendste juwelier van het toenmalige Indië.

Van de teloorgang van de GSS Raaf is ook nog een interessant stukje geschreven. Een kopie daarvan kwam mee met de sigarettendoos. De oorspronkelijke bron van het stuk heb ik nog niet achterhaald.