GSS Raaf en de SS Mossel, hulpbetoon beloond 1917, KPM Stuurman Wichers

De aanschaf van een sigarettendoos met een interessante gravering is het begin van een kleine historische zoektocht. De uitkomst is hieronder te lezen….

Krantenbericht uit 1917 (via Delpher)

Het Gouvernements Stoom Schip Raaf was in 1917 al een oudje. Het was oorspronkelijk in 1875 in Amsterdam te water gelaten. Op 28/29 januari 1917 maakt het schip water, de machinekamer komt ook onder water te staan waardoor het schip praktisch stuurloos is. Dit alle vindt plaats nabij het kleine eilandje Tanakeke in de omgeving van Celebes in het toenmalige Nederlands Indië. Twee vaartuigen die te hulp komen weten het schip vlot te trekken op een zandbank en de bemanning kan gered worden. Hier is de SS Mossel er een van. De Mossel is een stoomschip van de KPM (Koninklijke Pakketvaart Maatschappij – zij onderhielden zowel een soort veerdienst als logistieke service tussen de eilanden van Indonesië). De heer Ponsen is de kapitein en de heer Wichers is de stuurman van het schip.

Nadat het schip gestrand is wordt een poging gedaan het te redden. De machinekamer wordt leeggepompt en de machines worden weer opgestart door de minimale bemanning die naar het schip teruggebracht is. Alles lijkt te lukken en de SS Mossel en de Mataram zijn hierbij betrokken en proberen de Raaf vlot te trekken van de zandbank. Hierbij gaat het alsnog mis. Het GSS Raaf vergaat definitief en de bemanning is wederom te water. Allen worden gered op de Mossel waarbij het zoeklicht van de Mataram hulp biedt bij het uivoeren hiervan. Zelfs de scheepshond en kat worden naar de Mossel overgebracht.

Zowel de kapitein als de stuurman van de SS Mossel van de KPM worden hiervoor nadien (augustus) beloond. Ponsen de kapitein krijgt een gouden zakhorloge en Wichers de stuurman krijgt een verguld zilveren sigarettenkoker aangeboden door de regering!

Krantenbericht uit 1917 (via Delpher)

Meer dan 100 jaar na dato komt de sigarettenkoker van Wichers, in de oorspronkelijke doos in mijn collectie. De doos is geleverd aan de regering door Van Arcken & Co, de bekendste juwelier van het toenmalige Indië.

Van de teloorgang van de GSS Raaf is ook nog een interessant stukje geschreven. Een kopie daarvan kwam mee met de sigarettendoos. De oorspronkelijke bron van het stuk heb ik nog niet achterhaald.

Indonesian revolution – Special Police or Polisi Istimewa

An interest for further research of mine are the revolutary groups from the war of independence of Indonesia. Here a very rare armlet for the Special Police as it existed only in 1945/46.

Text adapted from Wikipedia:

Formed in late 1945 as a special police corps named Pasukan Polisi Istimewa (Special Police Troops) with the task of disarming remnants of the Japanese Imperial Army and protecting the chief of state and the capital city. Under the Japanese, it was called Special Police Unit (特別警察隊, Tokubetsu Keisatsutai). It fought in the revolution and was the first military unit to engage in the Battle of Surabaya under the command of Police Inspector Moehammad Jasin.

On 14 November 1946, Prime Minister Sutan Sjahrir reorganised the Polisi Istimewa into the Mobile Brigade (Mobrig). This Corps was reconstituted to suppress military and police conflicts and even coups d’etat.

On 1 December 1947, Mobrig was militarized and later deployed in various conflicts and confrontations like the PKI rebellion in Madiun, the Darul Islam rebellion (1947) etc.

So far I have not found any images of similar armlets being worn and only one other example of Polisi Istimewa in the collection of Museum Bronbeek but that has a very different form and look! My version looks quite a lot like the Japanese armlets that were worn in Indonesia during WW2.

If you have more info please let me know!

KNIL – H. Stuifbergen, ooggetuige van Nagasaki 1945

Mijn verzamelinteresse voor medailles draait met name om het verhaal achter de medaille of in dit geval oorkonde: de mens en zijn ervaringen in oorlogssituaties. Een enkele oorkonde van het oorlogsherinneringskruis is zelden interessant voor de gemiddelde verzamelaar. In dit geval gaat het zelfs om een versie zonder gesp, de meest basale variant van de oorkonde:

Toch blijkt het hier juist om een interessant verhaal te gaan dat in tegenstelling tot de meeste oorlogsverhalen niet verloren gegaan is in de tijd. Hendricus Stuifbergen heeft zijn verhaal zelf opgetekend, niet als officieel boek maar als een eenvoudig getypt verslag waarvan gelukkig een kopie bewaard is gebleven.

Stuifbergen in KNIL uniform. Foto van www.oud-castricum.nl

Het verhaal draait om Mijn leve bij de Jappen” een dagboek van H. Stuifbergen zoals het document getiteld is en dat een duidelijk en schokkend beeld geeft van de verschrikkelijke tijd die de krijgsgevangen hadden bij de Japanners. Stuifbergen komt uiteindelijk in Japan zelf terecht in kamp Fukuoka 17B in de nabijheid van Nagasaki waar de krijgsgevangen ooggetuige zijn van de atoombom en de paddenstoelwolk die daarbij ontstaat en die hij ook getekend heeft in zijn manuscript.

Interneringkaart – bron Nationaal Archief

Zijn egodocument is daarmee een historische optekening van een zwarte tijd in de Nederlandse krijgsgeschiedenis die niet verloren mag gaan en ik daarom graag hier deel.

Stuifbergen overleeft de ontberingen en zal zijn werkzame leven als militair voortzetten, eerst nog bij het KNIL en vervolgens in Nederland bij de Koninklijke Landmacht.

Documenten ex collectie F. Riemersma

KNIL 1942 – dapperheid tegen Japan

Binnen mijn verzamelingen is dapperheid een thema en Indië een ander thema, vaak ook in combinatie met elkaar. De verdediging van het toenmalige Nederlands Indië tegen de Japanse aanval en ook de verzetsdaden daarna hebben grote daden van dapperheid laten zien. Enkele daarvan zijn opgetekend en daarbinnen zijn een klein aantal beloond met (militaire) onderscheidingen. Na de val van Indië konden enkelen ontsnappen naar Australië en vanaf daar de oorlog voortzetten maar de meesten, zowel militair als civiel kwamen in de Japanse kampen terecht waarvan de verschrikkingen bekend zijn.

Een verloren oorlog, gevolgd door Japanse kampen. Daarna een bevrijding en voor velen korte tijd later weer een oorlog, de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. Deze resulteerde in het verlies van de kolonie en voor een deel van de betrokkenen een tocht naar Nederland. Voor sommigen een terugkeer maar voor velen een eerste kennismaking met dit land. De aandacht en interesse voor de oorlog in het verre Indië was beperkt zeker na de overdracht van de kolonie aan de Indonesiërs en de focus op de opbouw van Nederland dat ook zwaar geraakt was door de oorlog in Europa.

Die aandacht is daarna eigenlijk nooit echter verder ontwikkeld en in mijn blogs probeer ik toch deze vergeten helden een plek te geven en aan die vergetelheid te onttrekken. Helden in militair opzicht maar vaak ook in menselijk opzicht door de betrokkenheid bij het redden van mensen onder zeer zware en gevaarlijke omstandigheden.

Hier een kort overzicht van de verhalen op deze site met betrekking tot de Japanse aanval tegen Nederlands Indië en de daarvoor beloonde helden.

Adriaan Zijlmans die als KNIL Marechaussee officier rond de 3000 vrouwen en kinderen (burgers en familie van KNIL militairen) in veiligheid bracht vanuit Atjeh naar midden Sumatra en voor een Militaire Willemsorde verleend kreeg.

Een Bronzen Leeuw werd postuum verleend aan sergeant Van der Veen van de KNIL Infanterie die na de capitulatie doorging met de guerrilla tegen de Japanse bezetters en dit na gevangenname met de dood moest bekopen.

Een Bronzen Leeuw voor luitenant Samson als vlieger van de ML KNIL (Militaire Luchtvaart) oorlogsvluchten uitvoerde onder zware en gevaarlijke omstandigheden.

Het Vliegerkruis postuum toegekend aan luitenant Harkema van de Marine Luchtvaart Dienst (MLD) direct betrokken bij het redden van opvarenden van de Van Nes en de Sloet van Beele.

Een Bronzen Kruis voor de landstormsoldaat KNIL Tuinenburg die uit een gevangenkamp in Thailand wist te ontsnappen, zich bij het lokale verzet aansloot en zich na de Japanse capitulatie weer bij het kamp meldde!

Een Bronzen Kruis voor Marine kwartiermeester Staal voor zijn onverschrokken handelen aan boord van de Hr Ms Tromp gedurende de Japanse aanval.

Dat hun levens, opoffering en dappere daden herinnerd mogen worden!

KNIL – Revolutionary badges from the Indonesian War of Independence

My small collection of revolutionary badges from the Indonesian War of Independence is on loan in museum Bronbeek but when I come across an interesting example I still buy them, in this blog I will show some of these.

In most cases the story behind them is lost and even the meaning of the badge can be difficult to trace as there is very little literature on this subject.

The Republic Indonesia had their own formally organised and uniformed army the TNI (Tentara Nasional Indonesia) during the war for independence. The Siliwangi Division is one of the best known divisions from that war and was considered an elite unit within the TNI. This cloth badge came from the estate of a Dutch Para who was killed in action in 1949 but I’ll leave the rest of that story for another time.

Next to the TNI there were many other political and religious groups often with their own battle groups. Sometimes uniformed but often not. Nevertheless al these groups had badges. These badges were taken from POW’s and casualties by the Dutch forces and used to indentify the activities of different groups by the Military Intelligence community.

Next to all military documentation there were also generic books by the Dutch Government like the one below identifying all political groupings:

Inside the book a total of 106 political groupings are identified!

The badge below came into my collection as an unknown item but I did have a feeling that it would be a revolutionary badge. With the help of Museum Bronbeek I found the meaning of this badge. It is the badge of the Indonesian People’s Revolutionary Front, in Indonesian know under the acronym BPRI which was founded in October 1945 in Surabaya by a man called Sutomo

Bronbeek museum has an identical badge with only a different serial number.

The next badge is from the PKI, the Communist party of Indonesia that had a history from long before the War of Independence, starting in 1914/1920 (depending on source) but also was very active in the Independece period and remained so until it was banned in 1965. Next to a political group they were also active in the war.

Next to political oriented groups there were also many groups with a religious background. Below the badge of the Daroel Islam and their fighting force Hizboellah. One of the DI badges has a number. Below the DI badges is the badge of the Islamic group Sabilillah with an Arabic text on the Indonesian flag.

Next are two different badges of the Barisan Banteng Republik Indonesia, a fighting force of the Republican side that was a continuation of the Barisan Pelopor (pioneer) from the Japanese period.

Not very often you come across a badge with a provenance, in this case the story of how and where a badge was captured:

This badge was taken from the body of a Japanese soldier that fought during the war of indepence as a leader of an Indonesian group during fights in August 1949 in central Java.

The name of the veteran was Frans Janse and the friend and collectors name was Leo Sassen. Several items from his collection are shown in this blog.

The exact meaning of the badge is still unknown and the Dutch soldier (Janse) writes down an idea he had about it that has not been confirmed.

The Republic also had regular police forces in place already during the revolutionary period. Below a (cap) badge.

There was also a Military Police (PT – Polisi Tentara)

The Armlet is of the Special Police (Polisi Istimewa) and is discussed in a seperate blog.

The Republic also had a small Airforce and a relatively large Navy. Below two metal ranks for a navy (ALRI) nco. These came as a pair depsite the different form of the ranks.

The amount of different badges gives a view of how widespread the opposition against the colonial rule was and how many different political and religious groupings formed that resistance.

Also there were a lot a civilians that were not directly involved in the resistance but sympahtized with the Republic Indonesia and wore badges with a form of representation of the red and white flag to show this.

This badge I have not yet been able to identify. If you have info please contact me.

Indonesian propaganda leaftlet against the Dutch (soldiers).

RST – KNIL 1st Para Company officers estate

The elite 1st para batallion of the KNIL (Dutch East Indies Army) has a short but intense history that spans the years 1946 to 1950. Most of 1946 and part of 1947 was needed to get the people and material in place and training the fresh para recruits. The later part of 1947 up to 1950 was spent operational including 4 combat jumps in late 1948 and early 1949 in the meantime adding new recruits in all those years.

Para unit badge from the Lt. Castelein estate

The para company existed of some 250 men and was in 1948 combined with para trained commandos, around 150 men, reaching the total of 400 trained paratroopers that would form a batallion in 1949. The amount of officers was limited with much of the operational leadership in the hands of very experienced nco’s many of which had a pre war KNIL or WW2 commando (Korps Insulinde) background.

In the Netherlands during training for Signals officer

Leo Castelein (1928-2016) would become one of those few officers of the para batallion. In the Netherlands he volunteered in 1946 as a reserve officer. The volunteers from the Netherlands would go to the colony in the ongoing stuggle for Order and Peace in Indonesia. This was the Dutch name for the colonial war that had started after the Japanese surrender in 1945 (the War of Independence for Indonesia). He would complete his training as Signals officer in March 1948, subsequently was added to the 1st Signals Regiment and would arrive in country May 1948.

Birthday item in a local newspaper in the Netherlands

After spending some time with his assigned Signals unit he applied for a transfer to the para unit in order to see more action. Although the paratroops were a KNIL unit it was open to all ranks from all branches including those from the regular Dutch army as was the case with Castelein. Unfortunately signals officers were very scarce so his unit did not want to let him go. Upon learning this he wrote a letter to Prince Bernhard as Commander in Chief and later in 1948 was transferred to the para’s after all. He would become the signals officer of the unit.

Training jump preparations. Castelein probably in the middle (behind the white line of the parachute)

His training for the red beret and the qualification wing started but was not completed in time for the first combat jump.

The actual US tanker helmet by Rawlins that was used by Lt. Castelein as practice helmet as seen above!

As a result he would make his first combat jump before being fully qualified earning his combat jump wing before his regular qualification!

Lt Castelein would be sworn in as officer of the Special Forces by the commander at that moment Lt. Col. Borghouts:

Lt. Col giving a speach
The swearing in as special forces officer
The “new” officers of the RST

Each para that completed a combat jump like lt. Castelein would wear the qualification wing with wreath for combat/action jumps like the examples below.


Two examples of locally made filled action wings. These have a safetypin on the back for quick change on and off uniform for the frequent washing.

When he returned to the Netherlands in 1950 he did not have the opportunity to keep his commission as an officer in the regular army so he left his active status and went back in the reserves. There were to many officers returning from Indonesia for a peace time army in the Netherlands. Going to Korea would have been alternative he did not take. Instead he took up his studies (there was a special arrangement for veterans) and started working internationally, rarely spending time in the Netherlands.

Picture as a 2nd lieutenant, freshly returned to the Netherlands in 1950
The actual wing with wreath for combat jump (action wing) from the photo above. This version was still made in Indonesia but is flat and was sewn on the (wool) uniform that was worn during the return to the Netherlands.

His son inherited his red beret, practice helmet, insignia and period photo album with some great para pictures.

A few of the pictures and items are shown in this short blog. Most items are now in the collection of Museum Bronbeek to whom these were gifted by the Castelein family.

The group of badges from the Lt. Castelein estate only show variations of the combat jump wing with laurel, maybe he never received the regular qualification wing as he did not complete his training before making the combat jump.

It is a great time capsule of period badges that are rarely seen and even more rare with such a great provenance. As most badges in collections (both private and museum) have lost the link to the original wearer having a provenance is a great plus.

As a civilian in the 50s proudly wearing a miniature of the action wing

With many thanks to the family for making these materials available for this blog and in future publications. All pictures used in this blog are part of the Lt. Castelein photo album.

KNIL – officers ID cards

As in any army around WW2 there were ID cards. Often different versions for officers than for other ranks. The two versions here are both for officer of the Royal Netherlands East Indies Army.

They are slightly different one is the standard, official version and the other is a temporary one that was handed out during the war against the Japanese but before the occupation which makes it probably quite rare.

The official one (the front can be seen above left) was to a captain who would receive the Military order of William 4th class for his resistance actions against the Japanese.

His medal group is in the collection of Museum Bronbeek and I have donated an album to the museum regarding his receipt of the MWO4 after WW2.

The second was to Lieutenant who was involved in the defense of Palembang in February 1942 and the fights against the Japanese parachutists who landed there. He probably lost his regular ID in that period and he received this one before the surrender to the Japanese on March 9th. So this temporary version was made only days before the surrender.

Both officers would survive the war and internation in the POW camps of the Japanese and reach the rank of Lieutenant-Colonel in the post war period.

KNIL – Bronze Cross for escape and resistance

The Bronze Cross is the third highest medal for Gallantry in the Netherlands (after the Military Order of William and the Bronze Lion). It was awarded a total 3497 times since its institution in 1940.

Citation: Barend Nicolaas Tuinenburg, born June 21, 1906, Reserve soldier of the Royal Netherlands East Indies Army (Army number 65207).
In December 1944 escaped from the prisoner of war camp Aikit (Siam, current day Thailand). Joined the Thai gangs, which harmed the Japs by raiding Japanese camps, stations, and trains, resulting in many casualties on the Japanese side, and also saving many Javanese families from the hands of the Japs.
After the capitulation of Japan proceeded on foot to the former prisoner of war camp Canbury and reported there to the Dutch commander.

The award was given by Royal Decree. No award document was given to the recipient apart from an extract (uittreksel) of the Decree. This was the custom untill recent times.

MWO4 – Marine H. Jansma Atjeh 1874

This is the original paybook of the Dutch Marine (naval infanterist) H. Jansma (1854-1931) who was awarded the Military order of William 4th class and the Honorable Mention (Mention in Despatches) for his actions during the 2nd Atjeh war.

Jansma as a civillian in the 1920s

His blue paybook is covered in leather (pigskin) with his name on both sides.

In the paybook all his decorations are noted as well the Honorable Mention two times! First the actual MiD is mentioned and later the award of the crown device or in Dutch kroon is mentioned as such. These crowns were only introduced in 1878 and the MiD was already awarded in 1876 so before the actual device. The crowns were retrospectively awarded/added!

Here the citation of his award:

“On November 7th, as part of the Marine landing division in Atjeh, participated in battles distincting himself and especially excellent in the taking of the reinforced village of Lemboe by, together with two of his comrades being the first to penetrate the main stronghold on the Northwestern side.”

This type of citation, first over the wall, first entering a dangerous place etc. were typical of 19th century awards of the Military order of William.

Somehow I have only seen very few of such early “paybooks” with important gallantry decorations. They appear neither in private collections nor musea. The actual award documents are seen more often.

KNIL – Major A. Picard, Atjeh items

Most etnographical items in Dutch collections do not have a historical background story, provenance. These stories are often lost over time so that is an extra reason for writing down these blogs.

These items were collected during the career of Major A. Picard of the Dutch East Indies Army. He was born in 1850, between the early 1870s and 1898, his pension date, he rose throught the ranks to the status of Major. After his pension he returned to the Netherlands and passed away in 1905. For one of his actions he received an Honorable Mention (Mention is Despatches) which was the 2nd highest acknowledgement for gallantry after the Military Order of William. He spent his entire career in Norhtern Sumatra (Atjeh region during the long lasting wars there).

The collecting of etnographical items was popular amongst officers and even promoted by higher ranking officers. Looting was not accepted (which does not mean it did not happen) but collecting/buying was seen as an investment in a better understanding of the local population as was the learning of the local language.

His complete collection was handed down in the family several times until the last family member deceased in the early 2000s. An antiques dealer bought the entire contents of the house and sold them off.

Photo of how the items were found by the antiques dealer.

A friend was able to buy the medals and paperwork and I bought several etnographical items. You can match them with the photo above!

Despite the handkerchiefs these are all items for Atjehnese men, for tobacco, sirih and chalk or toiletries (tool sets with items like ear wax spoons, nose hair clippers and tooth picks) for the men of that region.